fredag 3. desember 2010

Fremtidas sykehus

"Jeg har et redselsbilde av meg selv som pasient på et moderne sykehus i en ikke altfor fjern fremtid.
Mens jeg selv ligger hjelpesløs i sengen, kommer den ene spesialist etter den andre til og utfører hver sine avgrensete arbeidsoppgaver raskt og effektivt: En gir meg mat, en setter sprøyter, en gir meg tabletter, en lytter på lungene, en vasker kroppen, en steller føttene, en foretar munnpleie osv. Til slutt kommer det en som skal ha en samtale med meg, først og fremst for å undersøke min psykiske tilstand, men kanskje også med litt tid til å trøste og berolige om jeg gir uttrykk for angst og redsel."
Wærnes (1986), som sitert i Halvorsen, Knut (2005) Grunnbok i helse- og sosialpolitikk, Oslo: Universitetsforlaget

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar