lørdag 4. desember 2010

Slå sammen?

Jeg blir litt oppgitt når forfatteren av pensum midt i boka foresålår at man skal "slå sammen aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten for å få en mer helhetlig tilnærming til brukerne".

Jeg vil ha ny boook!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar