fredag 11. november 2011

Hvorfor skal @Panterne være aksjeselskap

Pengene fra #PantForHundreTusen skal gå
til oppfølging og rekruttering av pantere
og kunder, utstyr, markedsføring,
kontor, drømmedagsfrokost,
kurs og sosiale tiltak.

Et knippe mennesker har stilt det helt forståelige spørsmålet om hvorfor Panterne skal organiseres som aksjeselskap. For å slippe å skrive det mange ganger legger jeg ut svaret.


Som jeg tidligere har nevnt skal vi være et non-profitt aksjeselskap hvor ingen kan ta utbytte, men hvor alt eventuelt overskudd reinvesteres i tiltak eller prosjekter som tjener vår visjon: "et samfunn hvor alle rusavhengige gis muligheten til et verdig liv gjennom arbeid og selvrealisering". Vi skal definere bestemte målekriterier knyttet til denne visjonen, og det er disse målekriteriene organisasjonen skal styres og evalueres rundt, ikke økonomisk gevinst.

Vi har vurdert både stiftelse, forening og aksjeselskap grundig sammen med et sammensatt sett av fagfolk over en lengre periode og landet på aksjeselskap som den beste løsningen. Her er noe av resonnementet:

Det er ingenting som tilsier at et AS må ta ut profitt, og det finnes mange AS med sosialt formål i Trondheim som jobber med rusavhengige. Prima AS, Rosenvik AS, Norservice AS er bare eksempler på bedrifter som gjør en kjempejobb for rusavhengige uten at noen såvidt meg bekjent tar ut utbytte.

Det blir vanligere og vanligere at sosialentreprenører organiserer virksomheten i aksjeselskap, rett og slett fordi det er den selskapsformen som fungerer best for å drive bedrift i Norge.

Dersom vi skulle vært en organisasjon måtte vi ha vært mange medlemmer som bestemte alt demokratisk, og siden dette er en sosial forretningsidé hvor drivkraften ikke først og fremst ligger i en engasjert og aktiv medlemsmasse men hos en gründer med en idé vil jeg ha muligheten til å ta kritiske valg selv, i samarbeid med panterne og andre som bidrar.

En stiftelse er en juridisk person som disponerer en formuesverdi som ved testament, gave eller annen rettslig disposisjon selvstendig er stilt til rådighet. Dette er ikke en beskrivelse som passer for panterne.

Siden vi skal levere tjenester både til privatkunder og næringsliv med merverdiavgift og må betale skatt for slik tjenesteproduksjon er det rett og slett hensiktsmessig at vi er et AS. Dette selskapet vil ledes av et styre sammensatt av fagpersoner med erfaring fra organisasjonsliv, rusarbeid, næringsliv og andre sosiale entreprenørskap.

Jeg har sammen med mange andre jobbet frivillig i ti måneder med Panterne nå, og er innstilt på å fortsette med dette en stund til. Jeg har aldri lagt skjul på at jeg på sikt ønsker å bli ansatt i Panterne og gjøre det til et levebrød. Hvis jeg var ute etter de store summene hadde det, mildt sagt, vært enklere å takke ja til en av de spennende jobbtilbudene jeg har fått i det siste.

Det viktigste for meg er uansett det sosiale målet, visjonen om et samfunn hvor alle rusavhengige får muligheten til å realisere seg.

Vi søker om en god slump offentlige midler i oppstarten, og våre budsjett og regnskapstall vil være åpne for offentlig innsyn. De har et spesielt ønske om det kan få innsyn i hovedtrekkene i våre budsjetter.

Dersom det skulle være den minste tvil om våre motiver for å samle inn penger til Panterne kan vi gjerne ta et møte for å oppklare eventuelle uklarheter.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar