tirsdag 27. august 2013

Hva er en gründer?

I mai 2011 skrev jeg om hvordan jeg var litt redd fordi jeg skulle ut på reise, og visste at når jeg kom hjem, hadde jeg ikke bolig eller inntekt, kun en idé som jeg håpte skulle bli et selskap.