torsdag 20. februar 2014

Flaksball

Et ærlig blogginnlegg om når mennesker (og gründere) møter mennesker
Jeg tror på tilfeldigheter. Eller, altså, det blir feil å si, siden jeg er mekanisk determinist. Rent ordrett betyr det at jeg ikke tror på tilfeldigheter i det hele tatt. Jeg tror alt har en årsak og at alle årsaker fører til konsekvenser. Nettopp derfor er tilfeldigheter ekstremt viktig. Jeg skal prøve å forklare.