tirsdag 20. oktober 2015

Liv og lære i liv og politikk


DOBBELTMORALSK?
Solvik-Olsen (FrP) kjørte regjeringsbil fra debatten og kritiserer Lan Marie Nguyen Berg (MDG) (som ikke eier bil) for at hun tok taxi (utenfor ring 1) selv om hun vil innføre forbud mot privatbiler (ikke taxiforbud) innenfor ring 1.

Jeg har tenkt på dette med liv og lære i politikken en stund, men når Solvik-Olsen reagerer på at miljøpolitikere tar taxi, synes jeg det er en gyllen anledning til å fronte noe jeg mener er ganske viktig:

Politikere må få lov til å gjøre ting de mener bør bli forbudt så lenge det ikke ennå er forbudt.