tirsdag 20. oktober 2015

Liv og lære i liv og politikk


DOBBELTMORALSK?
Solvik-Olsen (FrP) kjørte regjeringsbil fra debatten og kritiserer Lan Marie Nguyen Berg (MDG) (som ikke eier bil) for at hun tok taxi (utenfor ring 1) selv om hun vil innføre forbud mot privatbiler (ikke taxiforbud) innenfor ring 1.

Jeg har tenkt på dette med liv og lære i politikken en stund, men når Solvik-Olsen reagerer på at miljøpolitikere tar taxi, synes jeg det er en gyllen anledning til å fronte noe jeg mener er ganske viktig:

Politikere må få lov til å gjøre ting de mener bør bli forbudt så lenge det ikke ennå er forbudt.


De som har lyst til å være uenig må gjerne gå i vranglås nå og lese forklaringen min med argusøyne. De som er nysgjerrige må gjerne prøve å forstå hva jeg mener.

Gjentatte ganger møter jeg mennesker som mener at hvis man ønsker seg en lov så må man leve etter den loven før den kommer. Det ville gitt oss et ganske rart samfunn. Hvor idealistiske skal vi late som vi er?

Jeg oppfordrer de som mener jeg er dobbeltmoralsk i en av de fem følgende eksemplene skal vurdere hvorvidt ikke en eller flere av eksemplene er beskrivende for hvordan de selv tenker.

Eks. 1 - Fotobokser
Jeg kjører i likhet med det de aller fleste på veien av og til litt for fort. Noen ganger, spesielt når jeg hører på musikk, glir gasspedalen ned og hastigheten opp til både 10 og 20 over fartsgrensa. Det er ikke noe jeg er stolt av, men heller ikke noe som er så uvanlig at jeg skammer meg over.

Jeg mener et godt tiltak mot dette ville være et svært mye høyere antall fotobokser - som flyttet på seg uten varsel, og som ikke var varslet med skilt. Rettsikkerheten (som jeg mener er det viktigste motargumentet) kan ivaretas ved at sjåføren får SMS med varsling om at han har kjørt for fort. Bøtene kunne gjerne vært justert etter inntekt.

Jeg tror det ville fått både meg og andre til å kjøre saktere, og i det store bildet ville det reddet liv.

Gjør det meg til dobbeltmoralsk? Det må du gjerne mene.

Eks. 2 - Vin i butikker

Hvis det var vin å få kjøpt i butikken hadde jeg handla vin i butikken. Jeg mener allikevel at det ikke bør være vin i butikken fordi jeg tror det ville ført til økt alkoholkonsum som igjen beviselig fører til økt voldsbruk, alkoholisme, trafikkulykker og annet dritt. Norge har allerede rekhordhøyt alkoholforbruk.

Det koster staten penger å handtere disse problemene, så til de som vil ha vin i butikkene vil jeg si følgende: Hvor vil du ta pengene fra? Økt skatt? Alkoholavgift? Fritidsklubber? Du bør ha et svar.

Gjør det meg da dobbeltmoralsk hvis jeg kjøper vin i butikken en dag det blir lovlig? Det må du gjerne mene.

Eks 3 - Bilkjøring
Jeg kjører bil selv om jeg strengt tatt ikke trenger det. Jeg kjører bil fordi det er en relativt rimelig og praktisk løsning for meg når jeg skal besøke familie, kjøre på jobbreiser eller reise på klatretur, hyttetur, ferie m.m.

Hvis det blir upraktisk eller dyrt for meg å kjøre bil kan det hende jeg kjører mindre, og kanskje til og med selger bilen. Dette er politikk jeg mener trengs. Jeg har ingen illusjon om at vanlige folk skal velge noe de opplever som svært upraktisk for dem bare for å være snille med miljøet.

Av og til kjører jeg bil i sentrum fordi det er praktisk for meg. Hvis det blir forbudt å kjøre bil innafor Ring 1 (noe jeg mener det bør) kommer jeg selvfølgelig til å slutte med det.

Eks 4 - Skatt
Med ujevne mellomrom ser jeg at folk fra ytre høyre sier at «Hvis SV vil ha så høy skatt, hvorfor betaler ikke bare SV-toppene inn 60 % av stortingslønna si til felleskassa, da»?

For en dustete retorikk. Det må være lov til å mene at vi skal ha et høyere skattenivå uten å skulle måtte bære den byrden alene. Jeg mener for eksempel at folk som meg sjøl godt kunne betalt litt mer skatt så lenge det kommer fellesskapet til gode.

Er jeg da dobbeltmoralsk fordi jeg ikke uoppfordret betaler inn 5 eller 10 prosent mer i gave til kommunen/staten?

Eks 5 - Søndagsåpne butikker
De fleste som leser dette vil i likhet med meg (og snittet i befolkninga) være motstandere av søndagsåpne butikker. Men vi handler i søndagsåpne butikker (Brustadbuene) allikevel, gjør vi ikke?

Jeg mener at også Brustadbuene bør stenges. Vi bør kunne klare å ha en fridag. Allikevel handler jeg i de av og til, nettopp fordi jeg vet at de er der og derfor ikke har handla inn i forkant.

Er jeg da dobbeltmoralsk?

Oppsummert

Jeg kunne kommet med mange eksempler på lovgivning jeg kunne ønske meg, men som jeg ikke av den grunn uten videre følger før den er vedtatt.

Hovedpoenget mitt er at hvis vi tror at politikere bare tenker på seg sjøl - da kan vi også mene at de bare skal kunne gjøre akkurat det de sjøl synes skal være lov.

Men hvis vi på den annen side strekker fantasien litt - og antar at enkelte politikere faktisk tenker på fellesskapets beste - hvis vi tror det finnes politikere som klarer å se lengre enn sin egen nese -  da kan vi også forestille oss at de kan være villige til å vedta begrensninger i sin egen frihet.

Skal vi kreve at politikere på egen hånd begrenser sin egen frihet før de kan tillate seg å begrense andres? Det må du gjerne mene, men jeg mener det bør holde at de gjør det samtidig.

Selvfølgelig skal vi forvente at politikere lever som de preker, men det må gjelde politikk de har fått gjennom, ikke hypotetisk politikk.

Har du eksempler på noe du mener skulle være forbudt, men gjør i dag eller noe du mener skal fortsette å være forbudt, men ville gjort hvis det var lov? Er det greit å si en ting og gjøre en annen?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar