Foredrag


Jeg har holdt over 300 foredrag i en rekke forskjellige sammenhenger. I mitt arbeid i Innoco AS har jeg gjort behovskartlegging, foredrag, workshops og større kurs for offentlige og private virksomheter.

Jeg er opptatt av å sette meg svært godt i publikum og bestillers behov og bruker mye tid på å gjøre research, skreddersy og øve inn hvert enkelt foredrag.
Jeg kan gjøre alt fra 15 minutter inspirasjonsforedrag til en større workshops over flere dager med AHA-opplevelser og arbeid med egne prosjekter. Ta kontakt for en prat om hva som kan passe for dere!

Chris Klemmetvold
Telefon 481 13 293
twitter.com/Klemmetvold


SAGT OM MEG


«Chris Klemmetvold utstråler en karisma og sikkerhet på scenen som er helt eksepsjonell. De fleste tilbakemeldingene vi fikk etter vår konferanse handlet om hvor flink han var til å snakke.»

Eilef Olsen Osvik
Prosjektmedarbeider SoProkonferansen 2018
eilef.osvik@startntnu.no
tlf. 911 68 988

«Chris er en inspirerende foredragsholder, som kommuniserer faglig godt innhold på en underholdende og engasjerende måte. Anbefales!»

Hans Kristian Glesne
Adm. dir. Skue Sparebank
hkg@skuesparebank.no
tlf. 902 58 850

«Chris er inspirerende, kunnskapsrik og tydelig i sitt budskap. Han hadde fine innspill og verktøy som vi kunne brukes i vårt videre arbeid»

Espen Westling Abrahamsen
Attføringsbedriftene
espen.abrahamsen@sens.no
tlf. 971 66 607

«Chris er en kompetent og kreativ innovatør som trollbinder og engasjerer forsamlingen.»

Bente Karoliussen Møkleby
Daglig leder i Meta Kompetanse AS
bente@metakompetanse.no 
tlf. 992 55 626

«Chris er utrolig inspirerende å høre på. Han har selv en historie som er mektig imponerende og et brennende engasjement som er smittende. Han fikk meg til virkelig å forstå hva en pådriver er og hva et brennende behov er. Hans kreative måte å tenke på og fortelle på gir gnist i øynene på de aller fleste! Han er en dyktig foredragsholder som jeg absolutt vil anbefale videre hvis du trenger glød omkring innovasjon, kreativitet og det å forstå brennende behov!»

Sonja Bordewich
Prosjektleder Innovasjonsløft i Ringeriksregionen  sonja.bordewich@ringerike.kommune.no
tlf. 99 54 28 50

«Chris har vært min prosjektleder og bidratt til faglig utvikling av konsept og gode løsninger. I den forbindelse har han hatt oppgaver som både innleder, konferansier og foredragsholder. Chris er godt forberedt, har en fin tråd i innlegg og foredrag og klarer å få folk til å lytte og bli begeistret. Han er en god formidler. Kan trygt anbefales.»

Aud Sanner
Seniorrådgiver, Innovasjon Norge
audsan@icloud.no 
tlf. 916 90 280
«Chris er en inspirerende foredragsholder som tør å utfordre. Alderen til tross har Chris en bred erfaringsplattform og gir et godt grunnlag for egne refleksjoner hos tilhørerne.»

Ola Rostad
Leder, Tretorget AS
ola@tretorget.no
tlf. 911 53 636
«Chris formidler med stort engasjement, godt faglig innhold og med en kreativ positivitet som heldigvis er smittsom.»

Hege Lysholm
Prosjektansvarlig, Hedmark Fylkeskommune
hege.lysholm@hedmark.org
tlf. 915 47 152

«Chris er en ærlig og nedpå foredragsholder som engasjerer med sin formidlingsevne og sin historie.»

Ellen Sethov
Ungt Entreprenørskap Oslo
ellen.sethov@ue.no
tlf. 993 03 093

«Chris er en særdeles dyktig foredragsholder. Han er klar og tydelig, inspirerende og herlig ærlig.»

Synniva Larsen
Seniorkonsulent, Innoco AS
synniva@innoco.no
tlf. 920 48 995


FOREDRAG OG WORKSHOPS JEG HAR HOLDT«Et lite rusfritt gründereventyr»
foredrag for SoPro, konferanse om sosialt entreprenørskap, Trondheim 5. mars 2018
Referanse: Eilef Osvik, eilef.osvik@startntnu.no, 911 68 988

«Selskapsformer for sosialentreprenører»
foredrag for Tøyen Unlimited om fordeler og ulemper med forskjellige selskapsformer for noen som skal starte sosialt entreprenørskap, Oslo 23. februar 2018
Referanse: Laura Marano, laura@toyenunlimited.no, 461 24 544

«Et lite rusfritt gründereventyr»
forelesning i Sosialt Entreprenørskap på Senter for entreprenørskap ved UiO, Oslo 26. januar 2018
Referanse: Eline Lorentzen Ingstad, e.s.l.ingstad@sfe.uio.no, 900 35 892

«The things you didn't know you could know»
miniworkshop for Røde Kors, Norsk Flyktningeråd og Kirkens nødhjelp, 22. august 2017
Referanse: Ida Eri Sørbye, ida.sorbye@nrc.no, 920 95 786

«Det du ikke trodde du kunne vite» miniworkshop for ledernettverk for kvinner (VIRKE) 8. juni 2017
Referanse: Bente Karoliussen, Møklebybente@metakompetanse.no, 992 55 626

«Imagine being a drug addict» - foredrag på Innovation Camp på BI 20. januar 2017
Referanse: Ellen Sethov, ellen.sethov@ue.no, tlf. 993 03 093

«Innovasjons i virksomhetsmodeller» - foredrag på Innocos program Innovasjon i praksis 8. januar 2017
Referanse: Synniva S. Larsen, synniva@innoco.no, tlf. 920 48 995

«Doblins 10 innovasjonstyper» - foredrag i Virkes interne nettverk for nettverksledere, 2. desember 2016
Referanse: Marianne Heggelund Gjølme, marianne.gjolme@virke.no tlf. 932 42 188

«Det du ikke visste du kunne vite», Hell Hotell - 12. oktober 2016 - Regnskapshuset SMN/Athenas
Referanse: Olav Lindebrekke, olav.lindebrekke@smnregnskap.no, tlf. 952 61 401

«Hva er meninga med livet?» - halvdagsworkshop med medarbeider Atle Wilhelmsen, 15. juni 2016
Referanse: Eldri Svisdal, eldri.svisdal@hedmark.org, tlf. 992 36 351

«Ikke si det, jeg vet det!» - om antagelser og innovasjon for Engrosfrukt på Hurdalssjøen 10. juni 2016
Referanse: Ester Flate, ester@engrosfrukt.no, tlf. 918 09 292

«Gjør det enkelt» - introduksjon til presentasjonsteknikk, Socentral 30. mai 2016
Referanse: Stina Låstad, stina@socentral.no, tlf. 416 07 802

«Ledelse i sosialt entreprenørskap» - foredrag for Rotary Youth Leadership Award 9. April 2016
Referanse: Torhild Hallre, torhild.hallre@nho.no, tlf. 900 57 000

«På lag» – workshop for Innoløft Ringerike - 11. Januar 2016 
Referanse: Sonja Bordewich, sonja.bordewich@ringerike.kommune.no, tlf. 99 54 28 50

«Det er ikke den beste løsningen som vinner -  Plan Norge - 27. november 2015 
Referanse: Klaus Røiri, klaus@innoco.no, tlf. 908 34 005

«Skar’u ha bank? Jæ’ ska gi’ræ bank!» -  Skue Sparebank - 21. november 2015 
Referanse: Hans Kristian Glesne, hkg@skuesparebank.no, tlf. 902 58 850

«Kom deg ut av klasserommet» - om at pedagogisk entreprenørskap er mer enn ungdomsbedrift -
Hedmark Fylkeskommune - 20. november 2015
Referanse: Hege Lysholm, hege.lysholm@hedmark.org, tlf. 915 47 152

«Er det den beste blåmuggosten som vinner?» - ASVL - 2. november 2015
Referanse: Flemming Tronsen, flemming@asvl.no, tlf. 957 75 161

«Antagelser og innovasjon» - Attføringsbedriftene Øst – 20. oktober 2015
Referanse: Espen Wisting Abrahamsen, espen.abrahamsen@sens.no, tlf. 971 66 607 

«Innovasjon i praksis» - Hallingdalskonferansen 2015 - 24. september 2015
Referanse: Mona Østdahl Gulsvik, mona@hallingexpo.no, tlf. 930 03 550

«Inspirasjon og innovasjon» – Manpower Group, 25. august 2015 
Referanse: Trygve Solem, trygve.solem@no.experis.com

«Hvordan velge de rette prosjektene?» - SpareBank 1 Ringerike Hadelands Næringsstiftelse, 18. aug. 2015
Referanse: Dag Engen, dag.engen@rhbank.no, tlf. 415 68 668

«Antagelser og innovasjon» – Asker kommune – 12. juni 2015
Referanse: Lene Orsten Haugland, Lene.Orsten.Haugland@asker.kommune.no,  tlf. 40 85 79 80

«Der ingen kunne tru at nokon kunne tjene penger» - workshop for Fylkesmannen i Nordland, 3. juni 2015
Referanse: Hanne-Sofie Trager, fmnohtr@fylkesmannen.no, 97 01 39 46

«Å lære av feil i offentlig sektor» - workshop for NAV anskaffelser, 2. juni 2015
Referanse: Eva Kollerud Søndergaard, eva.kollerud.sondergaard@nav.no, tlf. 21 07 12 95

«Skap fremtida!» - Fremtidskonferansen, RKK Vesterålen,  16. april 2015
Referanse: Karianne B Bråthen, rkkv@oksnes.kommune.no

«Social entrepreneurship in Norway and Ukraine» – Norsk-Ukrainsk handelskammer - 19. mars 2015
Referanse: Arnfinn Nordbø, nordbo@nucc.no, tlf. 408 61 467

«Det handler om folk!» - Velferdsteknologikonferansen  22. oktober 2014
Referanse: Ingrid Moen, ingrid@nitr.no, 40 47 90 18

«What is the problem?» - Foredrag for Perfect Match seminar i Helsinki, 26. september 2014
Referanse: Sirpa Uotila, uotilasirpa@gmail.com, tlf. +358 44 3457 230

«Skap framtida før framtida skaper deg!» Østerdalskonferansen – 5. mars 2014
Referanse: Ola Rostad, ola@tretorget.no tlf. 911 53 636

«Innovasjon og arbeidsglede» - Sykehuspartner – 21. november 2013
Referanse: Dan Eilertsen, daneil@sykehuspartner.no

«Hva er sosialt entreprenørskap» foredrag for Husbanken – 16. oktober 2013
Referanse: Stine Lien, Stine.Lien@husbanken.no, tlf. 926 39 550

«Tjen penger på å redde verden» - foredrag på Venture Cup øst finale, 24. april 2013
Referanse: Andreas Gorm Tungland, andygorm@gmail.com, tlf. 930 99 251

«Det gikk ikke så bra. Hva nå?» - FERD Sosiale entreprenører – foredrag for velFERDskolen januar 2013
Referanse: Katinka Greve Leiner, katinka.greve.leiner@ferd.no, tlf. 957 21 740

«Rekruttering til NTNU» NTNUs seksjon for rekruttering og opptak - 17.11.12
Referanse: Maren Berg Grimstad, maren.grimstad@ntnu.no 

«Redd verden med business» - ISFIT – Den internasjonale studentfestivalen i Trondheim 31.08.12
Referanse: Kristine Strand, kristine.b.strand@gmail.com

«Mer enn Penger» - Gründer Lounge ved Høgskolen i Sør-Trøndelag 12.04.12
Referanse: Petter Olsen Bertheussen, kjempebraproductions@gmail.com 

«People and onions» – foredrag om empati - TedX Trondheim - 27.03.12
Referanse: Anthony Pak, anthonypak@gmail.com   

«Selskapsformer i sosialt entreprenørskap» - Senter For Entreprenørskap ved Universitetet i Oslo 18.02.12
Eline Lorentzen Ingstad, e.s.l.ingstad@sfe.uio.no    

«Å lykkes, men med hva» Lillehammer Videregående Skole 26.01.12
Referanse: Tove Beate Evensen, tove@hihostels.no  

«Markedsføring og ledelse» Lillehammer Videregående Skole 26.01.12
Referanse: Tove Beate Evensen, tove@hihostels.no  

«Den samfunnsøkonomiske verdien av innovasjon» Lillehammer Videregående Skole 26.01.12
Referanse: Tove Beate Evensen, tove@hihostels.no  

«Sosialt entreprenørskap med Panterne som eksempel» Stormøtet i sosialt entreprenørskap 23.01.12
Referanse: Jan Urban Sandal, jan-u.sandal@c2i.net  

«Du må gjøre det sjøl» – om sosialt entreprenørskap Diakonhjemmet høgskole 08.12.11
Referanse: Kristin Fredriksen, fredriksen@diakonhjemmet.no    

Fra ungdomskriminell til gründer Ungt Entreprenørskap Oppland 28.10.11
Referanse: Gunhild Askeland, gunhild.askeland@ue.no 

«Kvalitativ metode i markedsundersøkelser og kundeintervju», IPM, NTNU 10.10.11
Referanse: Sjur Dagestad, sjur@innoco.no 

«Sosialt entreprenørskap» - Start UMB (Universitetet for miljø og biovitenskap) 20.09.11
Referanse: Juliane Sunde, juliane_sunde@hotmail.com 

«Innovasjon og Entreprenørskap» Ungt Entreprenørskap Hedmark 14.04.11
Referanse: Terje Melheim, terje.melheim@ue.no 

Utdanning innen sosiologi og statsvitenskap Trondheim Katedralskole 17.01.11
Referanse: Karl Olsson,  Karl.Olsson@ntnu.no  

Diverse foredrag om utdanningsvalg og utdanninger på NTNU (150-200 stk) NTNU – 2008-2013
Referanse: Karl Olsson, Karl.Olsson@ntnu.no 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar